katalog strony www

Katalog stron www - darmowy katalog stron Frey Center

Regulamin korzystania z katalogu stron www Frey Center


1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu i korzystania z usług, świadczonych na stronach katalogu stron www Frey Center zwanego dalej Serwisem,
 2. Operatorem Serwisu jest firma Frey United Adam Barczyński z siedzibą ul. Chlebnia 48, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
 3. Serwis udostępnia Użytkownikom możliwość bezpłatnego zamieszczania linków do stron internetowych w obrębie zdefiniowanych z góry kategorii Serwisu,
 4. Zamieszczenie linku nie wymaga rejestracji, jest dostępne dla wszystkich Użytkowników.

2. Publikowane treści

 1. Wszystkie zgłoszenia przed publikacją przechodzą weryfikację przez administratorów Serwisu,
 2. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do publikowania materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa oraz ogólnie przyjęte normy etyczne i obyczajowe,
 3. Obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, zdjęć i treści erotycznych i pornograficznych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem,
 4. Zabrania się umieszczania w treści linków oraz reklam serwisów konkurencyjnych poprzez podanie ich nazwy, opisów, linków, adresów internetowych itp,
 5. Zabronione jest umieszczanie linków w niewłaściwych kategoriach,
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii zgłoszenia, które zostanie umieszczone w niewłaściwej kategorii,
 7. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania korekty zgłoszenia w celu dostosowania go do warunków określonych przez niniejszy regulamin,
 8. Obowiązuje zakaz umieszczania w krótkim czasie przez tego samego użytkownika tego samego ogłoszenia wielokrotnie. Dotyczy to również wielokrotnie zamieszczanych ogłoszeń różniących się nieznacznie między sobą.

3. Ograniczenia

 1. Wszelkie dane kontaktowe Użytkowników Serwisu zamieszczane w linkach mogą być wykorzystywane jedynie w celu nawiązania kontaktu i przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z danych w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich gromadzenie, przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione,
 2. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem i na stronach Serwisu do celów komercyjnych.

4. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną wynikającą lub związaną z linkiem publikowanym na Serwisie,
 2. Użytkownik akceptuje fakt, że nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania Serwisu,
 3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści linków przez Użytkowników nieprawdziwych czy niepełnych danych lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie linków zamieszczonych w Serwisie,
 4. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści linków i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

5. Polityka prywatności i pliki cookies

 1. Serwis szanuje prywatność użytkowników oraz dba ze szczególną starannością o ochronę ich danych,
 2. Serwis przetwarza dane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 3. Podczas wizyty na Serwisie zbierane są automatycznie dane dotyczące adresu IP oraz niektórych parametrów urządzenia poprzez które łączy się z Serwisem. Służą one jedynie do tworzenia anonimowych statystyk, nie zbierają żadnych danych o samym użytkowniku,
 4. Serwis wykorzystuje ciasteczka (pliki cookies) wyłącznie w celu obsługi mechanizmu sesji, co jest niezbędne do prawidłowego działania Serwisu,
 5. Dane zbierane podczas wprowadzania ogłoszenia będą wykorzystane wyłącznie do realizacji ogłoszenia i po wygaśnięciu tegoż ogłoszenia zostaną usunięte,
 6. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania użytkownika.

6. Postanowienia uzupełniające

 1. W przypadku naruszenia zasad regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa przez Użytkownika, Serwis może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały,
 2. Użytkownik Serwisu ma możliwość złożenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail,
 3. Serwis zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Użytkownika w ciągu 14 dni,
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz cennika w każdym czasie bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników,
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania Serwisu w celu przeprowadzenia jego konserwacji oraz dodawania lub usunięcia niektórych usług, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. Zastrzega sobie również prawo do wyłączenia części jego zasobów lub całkowitego jego zamknięcia bez podania przyczyny,

Ostatnia aktualizacja powyższego regulaminu: 19 lipca 2021.

gra online  -  online soccer manager  -  formula 1 manager game